Đăng lúc: 24/04/2019 09:49:05

Lịch làm việc Khoa GDQP-AN

Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, thứ 7 giảng dạy.

+Sáng 07giờ30 đến 11giờ30.

+Chiều 13giờ00 đến 17giờ00.

1. ThS. Huỳnh Kim Thủy - Trưởng khoa

Gmail: hkthuy@vnkgu.edu.vn

Sđt: 091-1356-666

2. ThS. Lâm Đông Hồ - Phó Trưởng khoa

Gmail: ldho@vnkgu.edu.vn

Sđt: 093-9698-179
3. CN. Đỗ Thị Ngọc Quý - Giảng viên

Gmail: dtnquy@vnkgu.edu.vn

Sđt: 096-2065-561
4. CN. Huỳnh Văn Việt - Giảng viên

Gmail: hvviet@vnkgu.edu.vn

Sđt: 097-9126-279
5. CN. Nguyễn Tiến Dũng - Giảng viên

Gmail: ntdung@vnkgu.edu.vn

Sđt: 096-6757-642
6. CN. Huỳnh Thị Thúy Diễm - Giảng viên

Gmail: httdiem@vnkgu.edu.vn

Sđt: 097-6997-303
7. CN. Nguyễn Thị Hồng Lo - Kế toán viên

Gmail: nthlo@vnkgu.edo.vn

Sđt: 094-6312-829
8. CN. Nguyễn Quốc Tuấn Kiệt - Chuyên viên

Gmail: nqtkiet@vnkgu.edu.vn

Sđt: 090-7599-443
9. CN. Danh Hữu Trường Huy - Thư ký Khoa

Gmail: dhthuy@vnkgu.edu.vn

Sđt: 083-5677-262
 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN