Đăng lúc: 24/04/2019 03:45:05

Giới thiệu Khoa Giáo dục Quốc phòng - An ninh

Giáo dục quốc phòng - an ninh cho sinh viên đại học là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước ta. Đây là vấn đề có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược đào tạo con người trong Xã hội Chủ nghĩa. Mục tiêu của công tác này là giáo dục cho sinh viên lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, niềm tự hào và sự trân trọng đối với truyền thống của dân tộc; trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quốc phòng - an ninh và những kỹ năng quân sự cần thiết, để sinh viên nhận thức đầy đủ hơn quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Khoa Giáo dục Quốc phòng – An ninh được thành lập ngày 15-9-2016 (Theo Quyết định số 424/QĐ-ĐHKG Trường Đại Học Kiên Giang về việc “đổi tên Trung tâm Giáo dục thể chất & Quốc phòng thành Khoa Giáo dục Quốc phòng – An ninh” tại Trường Đại học Kiên Giang. Đây là đơn vị trực thuộc trường Đại học Kiên Giang, một trường Đại học công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cơ Sở vật chất

  • 2 hội trường lớn với hệ thống âm thanh, máy chiếu hiện đại.
  • Ký túc xá nơi ăn ở được đầu tư hoàn chỉnh
  • Trang thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy và học được đầu tư mua sắm đầy đủ hiện đại
  • Thao trường, bãi tập có diện tích 50.000m2.

 

DANH SÁCH NHÂN SỰ KHOA GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH

ThS. Huỳnh Kim Thủy - Trưởng khoa
ThS. Lâm Đông Hồ - Phó Trưởng khoa
CN. Đỗ Thị Ngọc Quý - Giảng viên
CN. Huỳnh Văn Việt - Giảng viên
CN. Nguyễn Tiến Dũng - Giảng viên
CN. Huỳnh Thị Thúy Diễm - Giảng viên
CN. Nguyễn Thị Hồng Lo - Kế toán viên
CN. Nguyễn Quốc Tuấn Kiệt - Chuyên viên
CN. Danh Hữu Trường Huy - Thư ký Khoa

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN